Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die u afsluit om inkomsten te hebben tijdens ziekte, of als u invalide wordt of een ongeval krijgt. Meestal wordt een dergelijke verzekering afgesloten door mensen die niet in loondienst zijn, zoals ondernemers of zelfstandigen. Maar ook bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor een eigen woning wordt vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.