Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht maar wel verstandig om af te sluiten. Als er zich iets voordoet, kunnen de kosten hoog zijn. Die hoeft u dan niet (volledig) zelf te betalen.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (avp) bent u verzekerd voor schade die u toebrengt aan anderen. Onder schade verstaan we in dit geval lichamelijk letsel of materiële schade (bijvoorbeeld een antieke vaas die u omstoot bij anderen).